TERMINOLOGIE KATA

 

HEIAN  SHODAN

HEIAN NIDAN

HEIAN SANDAN

HEIAN YONDAN

HEIAN GODAN

            BASSAI DAI 

KANKU DAI

EMPI

JION